Цени

 " Цена е паричния израз на стойността на дадена стока или услуга
  1. цената трябва да възстанови разходите и да даде печалба, и
  2. цената трябва да е такава, че клиентите да са готови да я платят. "
Ние от Пърпъл  Сънрайз вярваме, че всеки клиент е уникален, всеки бизнес е различен, всеки случай(казус) има нужда от различен подход .Ние вярваме в цената, която ще удовлетворява всички страни.И тъй като сме готови на сътрудничество , знаем че ще намерим общ език с Вас.Не се колебайте да ни потърсите, ако имате мнение, въпрос и интерес в тази сфера.

Примерни цени*

  • Малка фирма с до 2 служителя и до 50 документа на месец, с или без регистрация по ДДС - 150 лв.
  • Фирма с до 5 служителя и до 100 документа на месец , без регистрация по ДДС - 200 лв.
  • Фирма с до 5 служителя и до 100 документа на месец, регистрирана по ДДС - 250 лв.

*Посочените цени са за търговски фирми без външен одит  и без специфични месечни и тримесечни отчети.